Porwolik, M. (2017). Aksjomatyczne ujęcia genidentyczności według Zdzisława Augustynka. Część I. Porównanie systemów. Filozofia Nauki, 25(3), 5-40.