Rzepiński, T. (2016). Problemy epistemologiczne analizy podgrup randomizowanych badań klinicznych. Filozofia Nauki, 24(4), 73-94.