Rostworowski, W., Będkowski, & Pietrulewicz,. (2016). O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika „lub”. Filozofia Nauki, 24(3), 135-161.