Biłat, A. (2014). Odpowiedź na uwagi Korduli Świętorzeckiej. Filozofia Nauki, 22(1), 139-141.