Dadaczyński, J. (2014). Arnold Dresden (1882-1954) i teza o wieloœci matematyk. Filozofia Nauki, 22(1), 121-129.