Dadaczyński, J. (2022). Giuseppe Veronesego konstruktywizm arytmetyczny a poznawalność nieskończoności. Studium wybranych wątków filozofii matematyki we wprowadzeniu do Grundzüge der Geometrie von mehreren Dimensionen. Filozofia Nauki, 30(3), 33–50. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0027