Maćkiewicz, B. (2022). Niedostatki metod kwestionariuszowych w filozofii eksperymentalnej. Filozofia Nauki, 30(3), 71–100. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0029