Jaworski, K. (2021). Sformalizowana analogia proporcjonalności w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego i jej zastosowanie w dyskursie religijnym. Filozofia Nauki, 29(1), 63-79. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0006