Barska, K. (2021). Ontologia Romana Ingardena wobec sporu o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka „Tropy i uniwersalia”. Filozofia Nauki, 29(1), 81-107. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0004