Rojek, P. (2021). PiekÄ…cy problemat Ingardena. Platonizm, uniwersalia i byty relacyjne. Filozofia Nauki, 29(1), 109-138. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0002