Heflik, W. (2021). Wokół "Der Gedanke". Spór Russella z Fregem o naturę myśli, sądu i faktu. Filozofia Nauki, 29(1), 5-41. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0001