Tarnowski, M. (2020). Jaka teoria działania? O "Mechanice działań" Michała Barcza. Filozofia Nauki, 28(4), 83-102. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0023