Sady, W. (2020). O historycznym zwińÖzku mechaniki Arystotelesa i mechaniki Newtona. Filozofia Nauki, 28(4), 61-82. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0022