Popławski, P. (2020). Kazimierza Ajdukiewicza analiza syntaktyczna a problem wyrażeń niepełnych. Filozofia Nauki, 28(4), 39-60. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0021