Drofiszyn, M. (2020). Formalne związki między powinnością a dobrem. Rozważania na marginesie prac Henryka Elzenberga. Filozofia Nauki, 28(4), 5-23. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0019