Miczke, I. (2020). Autorytet pierwszoosobowy i samowiedza w koncepcji Crispina Wrighta. Filozofia Nauki, 28(3), 111-130. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0018