Puczyłowski, T. (2020). Odwoływalność i mówienie nie wprost. Filozofia Nauki, 28(3), 73-98. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0016