Stacewicz, P., & Siedliński, R. (2020). O informatycznej kategorii analogowości i jej stosowalności w biologii molekularnej. Filozofia Nauki, 28(3), 47–71. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0015