Piwowarczyk, M. (2020). Platonizm a spór o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka Tropy i uniwersalia. Filozofia Nauki, 28(2), 113-133. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0012