Luc, J. (2020). W gąszczu filozoficznych rozróżnień. Pawła Rojka systematyzacja podstawowych zagadnień dotyczących tropów i uniwersaliów. Filozofia Nauki, 28(2), 99-111. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0011