Żuromski, D. (2020). Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych. Filozofia Nauki, 28(2), 47-74. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009