Gemel, A. (2020). Granica i centrum. Problem struktury pojęć w modelu przestrzeni pojęciowych. Filozofia Nauki, 28(2), 25-46. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0008