Devitt, M. (2020). An Ignored Argument for Scientific Realism. Filozofia Nauki, 28(2), 5-24. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0007