Sikora, M. (2020). Filozofia a nauka w kontekście laboratoryjnego stylu badań naukowych Roberta Boyle’a. Filozofia Nauki, 28(1), 111-124. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0005