Lenart, K. (2020). Quiddytyzm i quidditas w metafizyce analitycznej. Filozofia Nauki, 28(1), 61-84. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0003