Tarnowski, M. (2020). Wskazywanie w myślach. Myśli zależne od przedmiotu a semantyka złożonych wyrażeń wskazujących. Filozofia Nauki, 28(1), 85-110. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0004