Czakon, M. (2020). Siła i słabość logik modalnych. Filozofia Nauki, 28(1), 125-132. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0006