Dadaczyński, J. (2019). Najwcześniejsza postać formalizmu Hilberta. Filozofia Nauki, 27(3), 117-129. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0021