Sady, W. (2019). Uwagi Wittgensteina "O pewności" a teoria kolektywów myślowych i stylów myślowych Flecka. Filozofia Nauki, 27(3), 87-102. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0019