Pawłowski, M. (2019). Neopopperowski argument przeciw funkcjonalizmowi. Filozofia Nauki, 27(3), 77-86. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0018