Pacholik-Żuromska, A. (2019). Modele jaźni w samowiedzy. Filozofia Nauki, 27(3), 55-76. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0017