Haraburda, M. (2019). Problemy koncepcyjne naturalizmu redukcyjnego Quine’a. Filozofia Nauki, 27(2), 115-140.