Dehnel, P. (2019). Weryfikacjonizm Wittgensteina. Filozofia Nauki, 27(2), 39-57. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0010