Grygianiec, M. (2019). Inwariantyzm a transcendentyzm. Filozofia Nauki, 27(1), 49-71. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0003