Klonowski, M., & Krawczyk, K. (2019). Problem wszechwiedzy logicznej. Krytyka światów nienormalnych i propozycja nowego rozwiązania. Filozofia Nauki, 27(1), 27-48. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0002